Jeg, du eller din skole lejer et transportabelt StarLab planetarium, og jeg kommer ud og sætter det op og underviser dine elever i udvalgte temaer i planetariet i jeres eget lokale.

Jeg kan også undervise en gruppe lærere, som så selv har lov til at leje StarLab fra det lokale Center for Undervisningsmidler næste gang.

I StarLab kan temaerne for eksempel være:

Stjernehimlen

Himmelkoordinater

Himmelmytologi - forskellige kulturers verdensopfattelse

Solsystemet

Fugletræk

Kontinentaldrift

Vejr- og havstrømme

Den blanke himmel, hvor eleverne selv producerer en præsentation under planetariekuplen